Utgivna nummer

3 Om historia och självförståelse Jonas Ahlskog

16 Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H. Antony Fredriksson

28 Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska undersökningar Martin Gustafsson och Lars Hertzberg

44 Om empatins produktifiering Ylva Gustafsson

63 ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap och begreppslig förändring Camilla Kronqvist

81 En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access Mikael Laakso och Yrsa Neuman

97 Peter Winch och det logiska tänkandet Olli Lagerspetz

115 Moral och moralisk oenighet Hugo Strandberg

127 Notiser