Utgivna nummer

3 Vad är filosofi? En introduktionsöreläsning Staffan Carlshamre

26 Om feministisk etik och dess politiska betydelser i vår tid Evelina Johansson Wilén

Recensioner

36 Lars Bergström om Folk och vilja: Ett försvar för demokratin i vår tid av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö

40 Ulrika Björk om fyra böcker om Hannah Arendt

47 András Szigeti om Att förstå social förståelse av Patrizio Lo Presti

53 Marco Tiozzo om Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes

60 Notiser