Utgivna nummer

3 Vad är filosofi? En introduktionsöreläsning Staffan Carlshamre (pdf)

26 Om feministisk etik och dess politiska betydelser i vår tid Evelina Johansson Wilén (pdf)

Recensioner

36 Lars Bergström om Folk och vilja: Ett försvar för demokratin i vår tid av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö (pdf)

40 Ulrika Björk om fyra böcker om Hannah Arendt (pdf)

47 András Szigeti om Att förstå social förståelse av Patrizio Lo Presti (pdf)

53 Marco Tiozzo om Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes (pdf)

60 Notiser (pdf)