Utgivna nummer

3 Är kosmos ett slumpfenomen? Sören Halldén (pdf)

11 Om matematiska begrepp - en filosofisk undersökning med tillämpningar Kajsa Bråting och Anders Öberg (pdf)

18 Hungersnöd och institutionellt agentskap Per Bauhn (pdf)

33 Några minnen från studieåren i Uppsala Konrad Marc-Wogau (pdf)

40 Helgonet och filosofen Anne-Marie Landtblom (pdf)

44 Om ”det outsagda” Sören Stenlund (pdf)

55 Om gifta ungkarlar Kristoffer Ahlström (pdf)

55 Replik om ungkarlar Lars Bergström (pdf)

Recension

60 Ragnar Ohlsson om Anarkismens moral av Peter Krapotkin (pdf)

62 Notiser (pdf)