Utgivna nummer

3 Litteraturen som guide till godhet Johan Brännmark (pdf)

18 Om fiktion och verklighet Marco Tiozzo (pdf)

31 Rationalitet utan tro Ingemar Nordin (pdf)

34 Poppers kunskapsteori Lars Bergström (pdf)

50 Varför filosoferar man? Pär Segerdahl (pdf)

59 Notiser (pdf)