Utgivna nummer

3 Flödets dilemma: Platons Herakleitos och kunskapens villkor Olof Pettersson (pdf)

22 Experimentalismen och filosofiska intuitioner Paul Conrad Samuelsson (pdf)

36 Vad är nonkonformism-teori? Anders Bartonek (pdf)

49 Aristoteles, Galilei och Newton om orsaker, rörelser och förändring Lars-Göran Johansson (pdf)

Recension

57 Per Bauhn om Identitetsillusionen: Lögnerna som binder oss samman av Kwame Anthony Appiah (pdf)

61 Notiser (pdf)