Utgivna nummer

3 Tiggeri och moraliska plikter Marcus Agnafors (pdf)

17 Ett löfte du aldrig gett: den normativa karaktären av sexuell och nationell identitet Maren Behrensen (pdf)

26 Medicinska mätvärdens ontologiska status i ljuset av universaliestriden Martin Berzell och Henrik Lerner (pdf)

35 Ett läraretiskt dilemma Göran Collste (pdf)

41 Får forskare skada djur i djurförsök för att hjälpa svårt sjuka barn? Anders Nordgren (pdf)

52 Vetenskapens verktyg Ingemar Nordin (pdf)

67 Kan man spela schack med sig själv? Fredrik Stjernberg (pdf)

77 Etik och migration Yusuf Yuksekdag (pdf)

84 Notiser (pdf)