Utgivna nummer

3 Om global rättvisa Bengt Brülde (pdf)

19 Om Nozicks kunskapsanalys Teodor Gardelli (pdf)

29 Kritisk rationalism? Lars Bergström (pdf)

35 Varför måste vi tro på något? Ingemar Nordin (pdf)

41 Piratpartiet och transhumanismen Torbjörn Wester (pdf)

Recensioner

46 Lars-Göran Johansson om två böcker av Craig Dilworth (pdf)

56 Notiser (pdf)