Utgivna nummer

3 Att välja livsåskådning Mikael Stenmark

19 Platon och de irrationella talen Aron Bodelsson

30 Hume, Schopenhauer och att filosofera för livet Ingmar Persson

Recensioner

46 Caj Strandberg om Grundbok i metaetik av Nils Franzén, Victor Moberger och Olle Risberg

51 Siri Sylvan om Därför demokrati av Åsa Wikforss

56 Jonas Olson om Out of the World av Ingmar Persson

62 Notiser