Utgivna nummer

1 Metaforer Anna-Karin Malmström (pdf)

17 Döden som kronisk medvetslöshet Ingmar Persson (pdf)

29 Stäng av respiratorn, Hermerén! Ingvar Johansson (pdf)

39 Döden och definitionerna Göran Hermerén (pdf)

46 Det ograderbara människovärdet Hans Ingvar Roth (pdf)

47 Notiser (pdf)