Utgivna nummer

3 Arne Næss amor Dei intellectualis – kärleken till Gud eller till Naturen? Agnieszka Proszewska (pdf)

16 Dödens dålighet Lars Bergström (pdf)

22 Filosofens mord: Fallet Louis Althusser Roger Fjellström (pdf)

29 Hemnet och Foucault Anders Bartonek (pdf)

36 Greg Bognar om ideala livslängdstabeller Karl Pettersson (pdf)

Recensioner

39 Lars Bergström om Here Be Dragons av Olle Häggström (pdf)

48 Eric Brandstedt om Klimatetik av Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström (pdf)

57 Lars Bergström om Upplyst meditation av Sam Harris (pdf)

60 Notiser (pdf)