Utgivna nummer

1 Om dödsbegrepp och definitioner Mats Furberg (pdf)

11 De smutsiga händerna Ragnar Ohlsson (pdf)

20 Överkvalificerade handlingar ur ideal- och realmoraliska perspektiv Ingmar Persson (pdf)

29 Parfit och den personliga identiteten Erik Ryding (pdf)

35 Artisten och djuren — en filosofisk cirkus Björn Eriksson (pdf)

39 Tollands artistiska magplask Ingmar Persson (pdf)

Recension

41 Recension av Göran Möller: Risker och människolivets värde. En etisk analys Sven Danielsson (pdf)

47 Notiser (pdf)