Utgivna nummer

2 Förord Ingvar Johansson (pdf)

3 Skeptikern,verkligheten och det genealogiska problemet Martin Edman (pdf)

13 Hur ska man förstå McTaggarts paradox? Rögnvaldur Ingthorsson (pdf)

25 Tillit och handling Hildur Kalman (pdf)

33 Schopenhauer och medlidandet Peter Nilsson (pdf)

42 Sanningens paradoxer: om ändliga och oändliga lögnare Sten Lindström (pdf)

53 Är det förnuftigt att tro att all vår kunskap är osäker? Bertil Strömberg (pdf)

Recension

60 Lena Eskilsson om Elin Svennebys Også kvinner, Glaukon! Frihet og likestilling i et filosofihistorisk og kjønnspolitisk perspektiv (pdf)

62 Notiser (pdf)