Beställning

Tidskriften distribueras av Nätverkstan i Väst och kan beställas via deras hemsida.

Du kan även beställa en prenumeration eller lösnummer genom att maila till Bokförlaget Thales och tala om vad du vill ha. Glöm inte att uppge adressen som tidskriften ska skickas till.

Tidskriften utkommer med 4 nummer/år, pris 200 kr (inkl moms) inom landet, 300 kr utom landet. Lösnummer kostar 55 kr.

 

Filosofisk tidskrifts tygkasse

FT:s tygpåsar kostar 100 kronor (inklusive frakt). Betalning sker via Swish. För beställning, kontakta redaktionen (redaktion@filosofisktidskrift.se).