Beställning

För att beställa en prenumeration eller lösnummer, maila till Bokförlaget Thales och tala om vad du vill ha. Glöm inte att uppge adressen som tidskriften ska skickas till.

Tidskriften utkommer med 4 nummer/år, pris 200 kr (inkl moms) inom landet, 300 kr utom landet. Lösnummer kostar 55 kr.