Utgivna nummer

1 Materia och medvetande Gunnar Svensson (pdf)

16 Hägerströms huvudargument Sven Danielsson (pdf)

23 Ny chans för Ludwig Fleck? Carl-Eric Bergström (pdf)

28 Argumentation och försvarsattityder Ola Lindberg (pdf)

32 Tankemaximer Lars Bergström (pdf)

36 Vietnamveteranerna Per Måhl (pdf)

42 Recension av Per Bauhn: Ethical Aspects of Political Terrorism Ragnar Ohlsson (pdf)

47 Notiser (pdf)