Utgivna nummer

1 Wittgenstein om privata språk Gunnar Svensson (pdf)

15 Den religiösa erfarenhetens konstitution än en gång Bo Dahlin (pdf)

24 Jagbegreppet. Svar till Svante Bohman Erik Ryding (pdf)

26 Okvalificerat om överkvalificerade handlingar Ingmar Persson (pdf)

Recensioner

28 Recension av Amartya Sen: Kollektiva beslut och social välfärd Sven Ove Hansson (pdf)

30 Recension av Keith Dixon: Freedom and Equality. The Moral Basis of Democratic Socialism Sven Ove Hansson (pdf)

32 Recension av Hans Rosing: Den personliga identiteten och livets mening Ingmar Persson (pdf)

37 Recension av Svante Nordin: Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna Erik Ryding (pdf)

39 Recension av Michail Larsen och Ole Thyssen: Den fria tanken — en grundbok i filosofi Folke Tersman (pdf)

45 Notiser (pdf)