Utgivna nummer

3 Varför vill vi förstå? Peter Gärdenfors (pdf)

16 Korsgaards teori om enade agenter Per Bauhn (pdf)

26 Gudar och mörk materia Lars Bergström (pdf)

31 Epistemiska trösklar, ett svar på problemet med gemensam kunskap Simon Skau (pdf)

40 Kahneman och Lindaproblemet Ingvar Johansson (pdf)

Recensioner

43 Gustav Alexandrie om Etik, människa, moral, mening: En introduktion av Ann Heberlein (pdf)

49 Lars Bergström om Vårt matematiska universum av Max Tegmark (pdf)

60 Notiser (pdf)