Utgivna nummer

3 Sanningen om sanningen? Lars Bergström

15 Om analysen av värde i termer av passande attityder och dess neutralitet Andrés G. Garcia

25 Metaetik och kritisk teori Elena Namli och Carl-Henric Grenholm

36 Andries Mac Leod – den okände Dag Andersson

Replik

50 Svar till Lars-Göran Johansson: ”Quine som objekttänkare” Martin Gustafsson

Recensioner

53 Bengt Brülde om antologin Livets mening: Frågan och svaren

59 Lars Bergström om Tänkandets natur av Tim Bayne

63 Notiser