Utgivna nummer

3 Parfits medgivandeprincip Anders Hansson

16 Om betydelsen av evidens av högre ordning Marco Tiozzo

25 Sex enbart för reproduktion Erik Rezazadeh

32 Artificiella medvetanden är vår största etiska risk Paul Conrad Samuelsson

43 Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de klasslogiska antinomierna” Kaj Børge Hansen

Recensioner

51 Ulf Danielsson om Fysik av Aristoteles

56 Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom

63 Notiser