Utgivna nummer

3 Parfits medgivandeprincip Anders Hansson (pdf)

16 Om betydelsen av evidens av högre ordning Marco Tiozzo (pdf)

25 Sex enbart för reproduktion Erik Rezazadeh (pdf)

32 Artificiella medvetanden är vår största etiska risk Paul Conrad Samuelsson (pdf)

43 Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de klasslogiska antinomierna” Kaj Børge Hansen (pdf)

Recensioner

51 Ulf Danielsson om Fysik av Aristoteles (pdf)

56 Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom (pdf)

63 Notiser (pdf)