Utgivna nummer

3 Filosofi, vetenskap och språk Pär Segerdahl (pdf)

18 Hjärnklyvning - ett tveeggat argument Björn Petersson (pdf)

27 Gröna smaragder Lars Bergström (pdf)

38 Om Heidegger och Sokrates David Andersson (pdf)

Recensioner

42 Lars Bergström om G Svenssons Wittgenstein om kunskap och visshet (pdf)

51 Torbjörn Tännsjö om K E Tranøys Medisinsk etikk i vår tid (pdf)

57 Richard Olsson om P Singers Djurens frigörelse (pdf)

62 Notiser (pdf)