Utgivna nummer

1 Utilitarism, lycka och jämlikhet Giuliano Pontara (pdf)

14 Utanför moralen Ragnar Ohlsson (pdf)

19 Att vara modig Åke Löfgren (pdf)

24 Moral och giltighet Lars Bergström (pdf)

35 Reductio ad absurdum Hans Mathlein (pdf)

42 Vårt ansvar för det förflutna Torbjörn Tännsjö (pdf)

48 Moralens omfattning Gunnar Andrén (pdf)