Utgivna nummer

3 Förstående och aktivitet i Spinozas Etiken Lilli Alanen (pdf)

17 Försonande katharsis hos Aristoteles och Arendt Ulrika Björk (pdf)

29 En universell moral på känslornas grund Henrik Bohlin (pdf)

48 Riktad uppmärksamhet – en hypotes om David Humes filosofi och metafilosofi Robert Callergård (pdf)

63 Frihet och nödvändighet i Lorenzo Vallas De libero arbitrio Lorenzo Casini (pdf)

70 Notiser (pdf)