Utgivna nummer

3 De två filosofierna Carl-Göran Heidegren (pdf)

18 Inte bara en nordisk ekofilosofi Pia Skoglund (pdf)

30 Sokrates politiska konst Charlotta Weigelt (pdf)

44 Monstret i Turings bibliotek Thore Husfeld (pdf)

Recensioner

54 Lars Bergström om Mörkret vid tidens ände av Ulf Danielsson (pdf)

57 Mikael Sandlund om Den stökiga psykiatrin av P. C. Jersild (pdf)

61 Notiser (pdf)