Utgivna nummer

5 Skam och frispråkighet Lorenzo Casini (pdf)

14 Två handling/underlåtelse-paradoxer Ingmar Persson (pdf)

23 Att bygga en världsbild Lasse Söderberg (pdf)

32 Om Schopenhauers syn på medlidandet Mats Johansson (pdf)

37 Sällsynthet och finalt värde Johan Brännmark (pdf)

43 Om värdebärare och värdereduktion Jonas Olson (pdf)

Recension

55 Jens Johansson om Egoism av Thomas Hylland Eriksen och Dag O. Hessen (pdf)

61 Notiser (pdf)