Utgivna nummer

3 En förbisedd dimension av värde Henrik Andersson och Jakob Green Werkmäster

10 Visselblåsarrollen och ny teknik Cathrine V. Felix

20 Dualism med avseende på ”bra” och ”bra för” Fritz-Anton Fritzson

29 Om att orsaka global uppvärmning Mattias Gunnemyr

39 Somervilleskolans filosofiska program Frits Gåvertsson

48 ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet Peter Gärdenfors

57 Är självständigt tänkande en illusion? Gloria Mähringer

66 Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist? Carl-Johan Palmqvist

75 Osäkerhet, tvärvetenskap och klimatförändringarna Henrik Thorén, Johannes Persson och Niklas Vareman