Utgivna nummer

3 En förbisedd dimension av värde Henrik Andersson och Jakob Green Werkmäster (pdf)

10 Visselblåsarrollen och ny teknik Cathrine V. Felix (pdf)

20 Dualism med avseende på ”bra” och ”bra för” Fritz-Anton Fritzson (pdf)

29 Om att orsaka global uppvärmning Mattias Gunnemyr (pdf)

39 Somervilleskolans filosofiska program Frits Gåvertsson (pdf)

48 ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet Peter Gärdenfors (pdf)

57 Är självständigt tänkande en illusion? Gloria Mähringer (pdf)

66 Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist? Carl-Johan Palmqvist (pdf)

75 Osäkerhet, tvärvetenskap och klimatförändringarna Henrik Thorén, Johannes Persson och Niklas Vareman (pdf)