Utgivna nummer

3 Estetik bortom perception? Elisabeth Schellekens Dammann (pdf)

11 Kripke, normativitet och mening Matti Eklund (pdf)

20 Oss filosofer emellan Sharon Rider (pdf)

31 Organiska helheter och kontextualism om finalt värde Erik Carlson (pdf)

38 Filosofisk syn på medborgarskap Patricia Mindus (pdf)

45 Vad är en naturlag? Lars-Göran Johansson (pdf)

56 Att uppfinna gåtfullheten, hommage till Rune Hagbergs konst Claes Entzenberg (pdf)

65 Benacerrafs utmaning Folke Tersman (pdf)

73 Tiden och den döde Jens Johansson (pdf)

Recension

81 Pauliina Remes om Norms in Social Interaction av Patrico Lo Presti (pdf)

85 Notiser (pdf)