Utgivna nummer

3 Om termer för naturliga sorter Åsa Wikforss (pdf)

18 Förkastliga värdebegrepp och Karl Marx antimoralism Matti Eklund (pdf)

32 Singer och speciesismen Roger Fjellström (pdf)

46 Svar till Johan Brännmark Jan Österberg (pdf)

49 Svar till Danielsson om Alf Ross’ paradox Ingmar Persson (pdf)

Recensioner

51 Svante Nordin om Filosofisociologi av Henrik Lundberg (pdf)

53 Björn Östbring om Philosophy Americana av Douglas R. Anderson (pdf)

57 Notiser (pdf)