Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 2010–2018 läsas i digitalt format utan kostnad. Även tidigare årgångar kommer att läggas upp digitalt inom kort — håll utkik! Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2021:2

Sharon Rider: Till åminnelse av Sören Stenlund (1943–2019)

Lars Hertzberg: Minnen av Sören Stenlund

Niklas Forsberg: Att filosofera genom livets alla skikt

Pär Segerdahl: Filosofen bakom fasaden

Martin Gustafsson: Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift

Replikskifte

Olle Risberg: Är jag ett djur eller en egenskap?

Lars Bergström: Kommentar om jaget

Olle Risberg: Mer om vad vi är

Recensioner:

Nicolas Olsson Yaouzis om Miranda Fricker, Epistemisk orättvisa

Svante Nordin om Henrik Lagerlund, Den svenska filosofins historia