Utgivna nummer

1 Frigörelse och praxis Mihailo Markovic (pdf)

11 Om de välbekanta, enskilda föremålen Lars Gustafsson (pdf)

24 Komplementaritetsprincipen Zalma M Puterman (pdf)

39 Svar till Bo Dahlin Dag Westerståhl (pdf)

41 Replik om terrorismen Torbjörn Tännsjö (pdf)

Recension

44 Recension av Lennart Nordenfelt: Causation Lars Bergström (pdf)

47 Notiser (pdf)