Utgivna nummer

1 Ludwig Wittgenstein: Filosof och kulturkritiker Gunnar Svensson (pdf)

20 Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi - mening och avsikt i den religiösa upplevelsen Dick A R Haglund (pdf)

37 Natur eller moral? Lennart Eriksson (pdf)

40 Notiser (pdf)