Utgivna nummer

1 Det filosofiska hantverket Sven Ove Hansson (pdf)

11 "Det svårfångade människovärdet" eller Puh och Nasse söker en Heffaklump Bertil Strömberg (pdf)

14 Ett stickspår i dödshjälpsdebatten Torbjörn Tännsjö (pdf)

21 Mycket väsen för ingenting Ingmar Persson (pdf)

24 Vilse bland begreppen Per Lindström (pdf)

27 Kvasi-informativt om kvasi-deskriptivitet Ingmar Persson (pdf)

30 Ett sista försök Per Lindström (pdf)

Recensioner

36 Recension av Jan Bengtsson: Den fenomenologiska rörelsen i Sverige Hans Ruin (pdf)

39 Recension av Thomas Anderberg: Suicide, Definitions, Causes, and Values Kjell Svensson (pdf)

44 Notiser (pdf)