Utgivna nummer

3 Tidens verkliga gång Lars Bergström (pdf)

13 Om värderelationer Wlodek Rabinowicz (pdf)

28 Utmaningars kunskapsteori Mikael Janvid (pdf)

40 Filosofisk praxis Erik Gustavsson (pdf)

45 Maurins regresser: en replik Ingvar Johansson (pdf)

47 Svar på svar Anna-Sofia Maurin (pdf)

Recensioner

49 Dan Egonsson om Kortexter av Ingmar Persson (pdf)

56 Henrik Lundberg om Till relativismens försvar av Bosse Holmqvist och Den svårfångade relativismen av S-E. Liedman, T. Tännsjö och D. Westerståhl (pdf)

61 Notiser (pdf)