Utgivna nummer

3 Kunde Descartes gud ha skapat allt på sådant sätt att han inte hade existerat? Anders Berglund (pdf)

8 Analytiska satser Lars Bergström (pdf)

21 Nazismens ideologi och judeutrotningen Torbjörn Tännsjö (pdf)

29 Alan Turings två teser 1950 Tom Eriksson (pdf)

43 Medvetandefilosofins förbistring Anders Lundberg (pdf)

54 Recension

Lars Bergström om Filosoferna av Svante Nordin (pdf)

58 Notiser (pdf)