Utgivna nummer

3 Död i tid och otid Karl Ekendahl (pdf)

16 A priori kunskap Lars Bergström (pdf)

31 Om konsekventialism med grader av fel Johan E. Gustafsson (pdf)

39 Locke och intellektuell äganderätt Petter Cronlund (pdf)

Recensioner

48 Maria Svedberg om Kort om fri vilja av Thomas Pink (pdf)

56 Nichlas Johansson om Matchen som aldrig ägde rum av Kutte Jönsson (pdf)

61 Notiser (pdf)