Om tidskriften

Filosofisk tidskrift har som ändamål att bidra till en mångsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.

Redaktörer: Jens Johansson (ansvarig utgivare) och Olle Risberg

Redaktionsassistent: Sofia Bokros

Filosofisk tidskrift utges av Bokförlaget Thales. c/o Filosofiska institutionen SU, 106 91 Stockholm.

Tidskriften utkommer med 4 nummer/år, pris 200 kr (inkl moms) inom landet, 300 kr utom landet.

Lösnummer kostar 55 kr.