Utgivna nummer

3 Frågan om varat Martin Lembke (pdf)

10 Kompatibilism på villovägar Lars Bergström (pdf)

21 Emil – existentialisten från Lönneberga Gunnar Syréhn (pdf)

25 Kunskapsbegreppet och ett svar till skeptikern Teodor Gardelli (pdf)

33 Rättfärdigande och kritisk prövning Gunnar Andersson (pdf)

40 Transitivitet och omärkbara effekter Lars Samuelsson (pdf)

51 Richard Rortys pragmatism Björn Östbring (pdf)

57 Notiser (pdf)