Utgivna nummer

1 Guds idéer och idéerna om Gud Rolf Lindborg (pdf)

14 Heideggers 'Varat och tiden' - ett äkta misslyckande? Richard Matz (pdf)

25 Objektiv kunskap Per Kraulis (pdf)

29 Är inre egenskaper och relationer osägbara? Wlodzimierz Rabinovicz (pdf)

36 Till kritiken av Sören Stenlunds ”kritik” av den analytiska filosofin Bo Dahlin (pdf)

39 Rationalitet och trygghet Peter Gärdenfors (pdf)

42 Replik till Peter Gärdenfors Torbjörn Tännsjö (pdf)

43 Notiser (pdf)