Utgivna nummer

3 Människans mörka materia: Om implicit bias och moraliskt ansvar Katharina Berndt Rasmussen och Åsa Burman (pdf)

27 Giltiga slutledningar Lars Bergström (pdf)

33 Har vi verkligen en fri vilja? Ruben Wiwe (pdf)

38 Evolutionär kärlek Bertil Kristerson (pdf)

Recension

42 Nicolas Olsson Yaouzis om Moraliska provokationer av Marcus Agnafors (pdf)

47 Lars Bergström om Liv 3.0 av Max Tegmark (pdf)

53 William Bülow om Historisk rättvisa: Gottgörelse i en postkolonial tid av Göran Collste (pdf)

57 Lars Bergström om Förnuft & fördom: Varför vi tänker som vi gör av Hugo Mercier och Dan Sperber (pdf)

61 Notiser (pdf)