Utgivna nummer

3 Människans mörka materia: Om implicit bias och moraliskt ansvar Katharina Berndt Rasmussen och Åsa Burman

27 Giltiga slutledningar Lars Bergström

33 Har vi verkligen en fri vilja? Ruben Wiwe

38 Evolutionär kärlek Bertil Kristerson

Recension

42 Nicolas Olsson Yaouzis om Moraliska provokationer av Marcus Agnafors

47 Lars Bergström om Liv 3.0 av Max Tegmark

53 William Bülow om Historisk rättvisa: Gottgörelse i en postkolonial tid av Göran Collste

57 Lars Bergström om Förnuft & fördom: Varför vi tänker som vi gör av Hugo Mercier och Dan Sperber

61 Notiser