Utgivna nummer

3 Ett temanummer om filosofi i Göteborg Anna-Sofia Maurin och Susanna Radovic (pdf)

5 ”Theory of Mind” och fenomenellt medvetande Dorna Behdadi (pdf)

19 Vad gör hatbrott värre än andra brott? David Brax (pdf)

33 Att förstå sig själv och att förstå den andre Alla Choifer (pdf)

43 Essens, att sammanfalla och karaktärisering Paul Gorbow (pdf)

58 Förtjänst och straff Sofia Jeppsson (pdf)

69 Aristoteles om moralisk blindhet Jakob Leth Fink (pdf)

82 Metafysik och (annan) vetenskap Anna-Sofia Maurin (pdf)