Utgivna nummer

3 Empati och fysik Jakob Håkansson Eklund (pdf)

15 Kunde något annat ha hänt? Lars Bergström (pdf)

29 Zhōu Dūnyís filosofi Richard Gustavsson (pdf)

39 Mänskliga rättigheter och deras moralfilosofiska fundament Ingvar Johansson (pdf)

Recensioner

53 Sama Agahi om Strömningar i matematikens filosofi av Petter Rasmusson (pdf)

57 Lars Bergström om Den sista friheten: Om rätten till vår död av Inga-Lisa Sangregorio (pdf)

63 Notiser (pdf)