Utgivna nummer

1 Det godas idé Staffan Carlshamre (pdf)

15 Hegels Fenomenologi Carl-Göran Heidegren (pdf)

25 Spinozas intuitiva nondualism Joachim Siöcrona (pdf)

31 Notiser om nyliberalismen Ingemar Nordin (pdf)

35 Nordin som nyliberal Lars Bergström (pdf)

Recensioner

39 Recension av Kathleen Wilkes: Real People: Philosophy of Mind without Thought Experiments Sören Häggqvist (pdf)

44 Notiser (För tillfället saknas två sidor) (pdf)