Utgivna nummer

3 Till åminnelse av Sören Stenlund (1943–2019) Sharon Rider (pdf)

9 Minnen av Sören Stenlund Lars Hertzberg (pdf)

12 Att filosofera genom livets alla skikt Niklas Forsberg (pdf)

20 Filosofen bakom fasaden Pär Segerdahl (pdf)

29 Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift Martin Gustafsson (pdf)

Replikskifte

37 Är jag ett djur eller en egenskap? Olle Risberg (pdf)

43 Kommentar om jaget Lars Bergström (pdf)

44 Mer om vad vi är Olle Risberg (pdf)

Recensioner

46 Nicolas Olsson Yaouzis om Epistemisk orättvisa av Miranda Fricker (pdf)

55 Svante Nordin om Den svenska filosofins historia av Henrik Lagerlund (pdf)

59 Notiser (pdf)