Utgivna nummer

3 Till åminnelse av Sören Stenlund (1943–2019) Sharon Rider

9 Minnen av Sören Stenlund Lars Hertzberg

12 Att filosofera genom livets alla skikt Niklas Forsberg

20 Filosofen bakom fasaden Pär Segerdahl

29 Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift Martin Gustafsson

Replikskifte

37 Är jag ett djur eller en egenskap? Olle Risberg

43 Kommentar om jaget Lars Bergström

44 Mer om vad vi är Olle Risberg

Recensioner

46 Nicolas Olsson Yaouzis om Epistemisk orättvisa av Miranda Fricker

55 Svante Nordin om Den svenska filosofins historia av Henrik Lagerlund

59 Notiser