Instruktioner till skribenter

Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Tidskriften tar gärna emot såväl artiklar som repliker på tidigare texter i tidskriften, recensioner och notiser. Insända texter bör normalt inte överstiga 4000 ord.

Manuskript till Filosofisk tidskrift:

  • skickas med e-post till redaktion@filosofisktidskrift.se.
  • skall utformas i överensstämmelse med den typografi som är normal i tidskriften, utan onödig formatering.
  • skall som regel vara skrivna på svenska, och citat från andra språk bör översättas till svenska.
  • särskild litteraturförteckning upprättas vid behov i alfabetisk ordning och placeras sist i manus.
  • för icke beställt material ansvaras ej.
  • införda bidrag honoreras inte.
  • författaren erhåller gratis 10 exemplar – för recensioner 5 exemplar – av det nummer av tidskriften i vilket bidraget varit infört.