Utgivna nummer

Recensioner

Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar. Lena Halldenius. Översättning Jim Jakobsson Thales 2016. 222 s. isbn 978-91-7235-105-9

Jonas Olson

Fulltext (pdf)