Utgivna nummer

Recensioner

Thomas Pikettys ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet”. Jesper Roine.
Volante 2014, 111 s., isbn 978–91–87419–40–9

Lars Bergström

 

Fulltext (pdf)