Utgivna nummer

Recensioner

Vårt matematiska universum: Mitt sökande efter den yttersta verkligheten. Max Tegmark. Översättning: Pär Svensson Volante, 2014. 506 s. isbn 978-91-87419-27-0

Lars Bergström

 

Fulltext (pdf)