Utgivna nummer

Recensioner

Tänka, snabbt och långsamt. Daniel Kahneman. Översättning: Pär Svensson. Volante, 2013. 511 s. isbn 978–91–86–81572–1

Lars Bergström

 

Fulltext (pdf)