Utgivna nummer

En universell moral på känslornas grund. Humes argument mot polygami och kulturrelativism

Henrik Bohlin

 

Fulltext (pdf)