Utgivna nummer

Recensioner

Den solidariska genen: Anteckningar om klass, utopi och människans natur. Göran Greider.
Ordfront förlag, 2014. 248 s. isbn 978-91-7037-769-3

Frans Svensson

 

Fulltext (pdf)