Utgivna nummer

Recensioner

Kort om spelteori. Ken Binmore. Översättning: Roland Poirier Martinsson. Fri Tanke, 2012, 234 s. isbn 978–91–86061–39–5

Lars Bergström

 

Fulltext (pdf)