Utgivna nummer

Recensioner

Tankar som ändrar allt: Om tankeexperiment och nya världsbilder. Sören Holst. Fri Tanke, 2012. 332 s. isbn 978–91–86061–51–7

Sören Häggqvist

 

Fulltext (pdf)